Hikmah Aqiqah Anak dalam Islam

Aqiqah merupakan menyembelih kambing buat anak yang baru saja lahir selaku wujud rasa syukur manusia kepada Allah SWT atas nikmat anak yang sudah diberikan- Nya. Hukum aqiqah merupakan sunah muakkad maksudnya sunnah yang disarankan, yang mana bila melaksanakannya hendak memperoleh pahala Pembagian Daging Aqiqah  .

Rasulullah SAW bersabda:“ Tiap balita tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan( kambing) untuknya pada hari ke 7, dicukur rambutnya serta diberi nama”.( H. R. Abu Dawud, At- Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu‘ Anhu. Hadits ini dishahihkan oleh al- Hakim serta disetujui oleh adz- Dzahabi) Aqiqah murah Jakarta .

Apabila aqiqah tidak dicoba sebab orang tuanya tidak sanggup pada dikala itu, hingga gugurlah kewajiban aqiqah untuk orang tua.

Hikmah melakukan aqiqah pada anak merupakan selaku wujud pendekatan diri kepada Allah SWT serta selaku fasilitas menampakkan rasa gembira dalam melakukan syari’ at Islam dengan bertambahnya generasi Muslim, selaku wujud proteksi dari syaitan yang bisa mengusik anak yang terlahir itu, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Angkatan laut(AL) Imam Ibnu Angkatan laut(AL) Qayyim Angkatan laut(AL) Jauziyah“ kalau lepasnya ia dari syaitan tergadai oleh aqiqahnya” pula buat menguatkan persaudaraan di antara warga.

Hikmah Aqiqah Anak dalam Islam

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *